Představení knihy - Škola Komárov

potah knihy
Vzhled potahu knihy

Vážení přátelé, dne 2.9.2022 vyšla nová kniha s názvem "Škola Komárov". Autorem je novosedlický kronikář pan Tomáš Šáňka. Kniha vznikla z podnětu ředitele komárovské školy Mgr. Tomáš Weichta ve spolupráci s obecním úřadem Komárov.

Na knize pracoval pan Tomáš Sáňka více než dva roky z podkladů, které se mu na toto téma podařilo dohledat. Najdete zde mnoho fotografií a historických zajímavostí. Kniha s podtitulem "150. výročí Obecné školy Komárov" má rozměr 210 x 210 mm, pevnou vazbu V8, na papíře s gramáží 130 g, lesklá křída. Obsahuje 144 stran se zelenou stužkou a je barevná! Obsahuje 437 fotografií. Přebal je z matného lamina s parciálním lakem. ISBN: 978-80-11-01488-9. Jedná se o první vydání v nákladu 800 kusů. Kniha je součástí regionální edice NOVÁ ISKRA, do které patří již vyprodaná kniha "Osvobození Suchých Lazců" (ISBN 978-80-270-7510-2) z roku 2020, kniha "Historie kaplí v Suchých Lazcích" z roku 2022 (978-80-11-01600-5) a připravovaná "Pamětní kniha MS Hošťata" (ISBN 978-80-11-04525-8).

Dějinný zájem a hluboká minulost komárovské školy mě a mé spolupracovníky přiměly k sepsání knížky, která připomíná 150. výročí vzniku Obecné školy v Komárově. Práce uvádí historii školy a školní budovy v časovém sledu, uvádí správce školy, učitele a pracovníky, kteří ve škole působili a působí. Jsem si vědom, že následující texty knížky nejsou z hlediska pramenů komplexní, ale určitě přispějí k poznání minulosti komárovské školy. Historii nehodnotím, ale předkládám k posouzení samotnému čtenáři. Pro zpracování jubilejní publikace komárovské školy byly hlavními historickými dokumenty školní kroniky. Jde především o první kroniku z doby Rakouska-Uherska vedenou od roku 1871 a následující, průběžně vedené kroniky až do dnešních dnů, ze kterých byly zjištěny události, jež nám zanechali učitelé, žáci, rodiče a přátelé školy. Nemalou pomoc při tvorbě knížky poskytly digitalizované dokumenty Zemského a Státního okresního archivu v Opavě. Jednalo se o archivní knihu komárovské školy, která zaznamenala události od roku 1809 až do roku 1875, dále matriky, gruntovnice, pozemkové knihy, karolinský a josefinský katastr. Publikaci obohatily i vzpomínky emeritních ředitelů, učitelů, bývalých pracovníků a přátel školy. Historický vývoj školy, osobnosti z řad pedagogů a přátel školy a jejich odkazy Vám chce tato publikace také připomenout. Tomáš Sáňka

Publikace vznikla za finanční podpory obecního úřadu Komárov a ZŠ Opava-Komárov. Tisk a zknihaření knihy realizovala Tiskárna Grafico s.r.o., Opava - Kylešovice. Kniha se prodávala za dotovanou cenu.

V prodeji je v ZŠ a MŠ Opava-Komárov, U Školy 52/1, 747 70 za cenu 260 Kč.

Objednat knihu zde:

kontaktujte nás e-mailem zskomarov@seznam.cz nebo na tel.: 724 254 735

Koupí knihy podpoříte proplacení nákladů za výrobu.

Poděkování autora: Za vydání publikace chci především poděkovat řediteli školy Mgr. Tomáši Weichtovi, spolupracovníkům Bc. Evě Murové, Mgr. Blance Drozdkové, Ing. Miroslavě Hlouškové, Mgr. Věře Koníkové za jazykovou korekturu a Davidu Závěšickému za grafickou úpravu a celkový vzhled publikace. Poděkování patří i Zemskému archivu v Opavě, Státnímu okresnímu archivu v Opavě a Státnímu okresnímu archivu v Olomouci. Rovněž děkuji občankám Komárova Kateřině Cáblové, Jitce Blažkové a Marii Vicherkové. Tomáš Sáňka

Náhled vnitřní stránky
Náhled vnitřní stránky

 

Náhled dalších vnitřních stran
Náhled dalších vnitřních stran

Nalezené chyby a nové doplňkové informace po vydání knihy:

Nenalezeno

Zajímavosti
Kniha byla poprvé prezentována na slavnostním otevření Komárovské školy, která prošla generální rekonstrukcí. Kniha tak byla fakticky hotová rok předem, ale koronavirové opatření společně s právě probíhající rekonstrukcí školy posunuly vydání na vhodnější dobu.